Community of people working in the field of electricity in Laos

ຊຸມຊົນຄົນໃນວົງການໄຟຟ້າ - ຊຸມຊົນຄົນມີຜົນງານ

All Videos (52)

  • ສວນສະຫນາມ ວຽງຈັນ 450ປີ

    ສວນສະຫນາມ ວຽງຈັນ 450ປີ

    ບັນດາກ້ອນກຳລັງຕ່າງໆ ນັບທັງ ຟຟລ ແລະ ກຕຟ ໄດ້ຮ່ວມເດີນສວນສະຫນາມ ໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງ ວຽງຈັນເປັນນະຄອນຫລວ… Tags: ກຕຟ, ຟຟລ pnomsin Dec 10, 2010 219 views

  • ເພງ ບໍ່ແກ້ວ-ຫ້ວຍຊາຍ

    ເພງ ບໍ່ແກ້ວ-ຫ້ວຍຊາຍ

    ເພງ ຮ້ອງໂດຍ ວົງດົນຕີ ວັງວີວຣີສອດ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຮູບພາບ ມາຈາກ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຕຟ ໃນໂຄງການເກັບກຳ ຂໍ້ມູ… Tags: ເພງ pnomsin Sep 10, 2009 415 views

ເວັບໄຊຕ່າງໆ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

www.mem.gov.la

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

www.edl.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

www.eci.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ຖືຮຸ້ນລາວ

www.laoholding.com

ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

http://www.edlgen.com.la

 

© 2015   Created by pnomsin.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service