ຄົນຮັ່ງຕ່າງຄົນທຸກ 10 ຂໍ້

ຫນັງສືຂອງທ່ານ Keith Cameron Smith ໄດ້ຂຽນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນຮັ່ງ ແລະ ຄົນທຸກ ວ່າມີ 10 ຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື:
1. ຄົນຮັ່ງຄິດຍາວ,ຄົນຊັ້ນກາງຄິດສັ້ນ,ຄົນທີ່ຄິດສັ້ນທີ່ສຸດຄືຄົນທຸກຍາກ.ຄົນທຸກຍາກມັກຈະຄິດເລື່ອງຕ່າງໆແບບວັນຕໍ່ວັນແບບຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ.ຄົນຊັ້ນກາງມັກຈະຄິດເປັນລາຍເດືອນ ຄື ຄິດເຖີງມື້ືເງິນເດືອນອອກ.ແຕ່ວ່າຄັນຮັ່ງມຣເປັນເສດຖີນັ້ນ ເຂົາຄິດກັນເປັນປີໆ ຫລື ເປັນສິບໆປີ.ໃນໃຈຂອງຄົນທຸກຍາກນັ້ນ ເຂົາມັກຄິດແຕ່ເລື່ອງຂອງຄວາມຢູ່ລອດເປັນຫລັກ ໃນຂະນະທີ່ຄົນຊັ້ນກາງມັກຄິດເຖີງເລື່ອງຄວາມສຸກສະບາຍຈາກການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍ.ຄົນຮັ່ງມີນັ້ນ ມີເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາຢ່າງສັດເຈນ ຫລື ພວກເຂົາຕ້ອງການເປັນອິດສະຫລະທາງການເງິນ.ການຄິດໄກໆຍາວໆນັ້ນ ມີພະລັງງານມະຫາສານ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາອົດອອມ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະຍາວ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເງິນງອກເງີຍແບບມີກຳໄລໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ນີ້ລະຄືສູດສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຄົນຮັ່ງມີ.
2. ຄົນຮັ່ງມັກເວົ້າເຖີງເລື່ອງແນວຄິດ,ຄົນຊັ້ນກາງເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງສິ່ງຂອງ ແລະ ຄົນທຸກມັກເວົ້າແຕ່ເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ.ນີ້ບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຄົນຮັ່ງບໍ່ເຄີຍເວົ້າເລື່ອງສິ່ງຂອງ ຫລື ເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ຫມາຍຄວາມວ່າຄົນຮັ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນຫນ້ອຍກວ່າຄົນທຸກ.ຄົນຮັ່ງມີມັກມີຄວາມຄິດດີໆ ແລະ ມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນຊັ້ນກາງ ແລະ ຄົນທຸກ.ຄົນຮັ່ງມີມັກຈະມີແນວຄິດສ້າງສັນຢູ່ສະເຫມີ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກນິດໄສຂອງຄົນທຸກທີ່ມັກຫາເລື່ອງຈົ່ມຂັວນນິນທາຜູ້ອື່ນ.ສ່ວນຄົນຊັ້ນກາງ ທີ່ເຫນັ້ນການເຮັດວຽກເປັນຕົ້ນຕໍນັ້ນ ມັກເວົ້າເຖີງ ເລື່ອງລົດຂີ່,ດົນຕີ ແລະ ການໄປຫາບ່ອນຜ່ອນຄາຍ.
3. ຄົນຮັ່ງຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ,ຄົນຊັ້ນກາງມັກຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງ.ຄົນຊັ້ນກາງຮູ້ສຶກວ່າການປ່ຽນແປງຈະມີຄວາມກະທົບຕໍ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຕົນຄຸ້ຍເຄີຍ ໃນຄະນະທີ່ຄົນຮັ່ງນັ້ນ ຄິດວ່າການປ່ຽນແປງອາດພາໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ,ຄົນຮັ່ງຄິດສະເຫມີວ່າ ການປ່ຽນແປງອາດມາພ້ອມໂອກາດທີ່ພວກເຂົາອາດຈະຍາດແຍ່ງເອົາໄດ້.ເບື້ອງຫລັງຂອງນິດໄສນີ້ອາດມາຈາກຄວາມຄິດທີ່ວ່າຄົນຮັ່ງມີນັ້ນ ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຕົນເອງສູງ.
4. ຄົນຮັ່ງກ້າຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ໄຕ່ຕອງດີແລ້ວ,ຄົນຊັ້ນກາງຢ້ານທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມສ່ຽງ.ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມສ່ຽງຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ໂດດເດັ່ນ.
5. ຄົນຮັ່ງຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມໆກັບການເຕີບໃຫຍ່ຕະຫລອດຊີວິດ,ຄົນຊັ້ນກາງຄິດວ່າ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນຮຽນມາຈາກໂຮງຮຽນ,ການຮຽນຮູ້ຈາກໂຮງຮຽນ ເປັນພຽງພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົານຳໄປສຶກສາຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງ.ການຮຽນຈາກໂຮງຮຽນໃຊ້ເວລາເປັນສິບໆປີ ຊຶ່ງເປັນການເສຍເວລາຫລາຍ.
6. ຄົນຮັ່ງເຮັດວຽກເພື່ອກຳໄລ ສ່ວນຄົນຊັ້ນກາງເຮັດວຽກກັບຄວາມຄິດທີ່ຫວັງຄ່າຈ້າງທີ່ດີ.
7. ຄົນຮັ່ງຄິດວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຮັດບຸນສິນກິນທານ ແລະ ບໍລິຈາກ ສ່ວນຄົນຊັ້ນກາງຄິດວ່າການເຮັດບຸນເປັນການສິ້ນເປືອງ.
8. ຄົນຮັ່ງມີແຫລ່ງລາຍຮັບຫລາຍແຫ່ງ ສ່ວນຄົນຊັ້ນກາງມີລາຍຮັບຢ່າງຫລາຍກໍຈາກ 2 ແຫ່ງ.
9. ຄົນຮັ່ງມີມຸ່ງຫມັ້ນໃສ່ການເພີ້ມຂື້ນຂອງຄວາມມັ່ງຄັ່ງ ແຕ່ຄົນຊັ້ນກາງມຸ່ງຫມັ້ນໃຫ້ໄດ້ເງິນຄ່າຈ້າງສູງຂື້ນ
10. ຄົນຮັ່ງມັກຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ: " ຂ້ອຍຈະສ້າງລາຍໄດ້ເປັນເທົ່າຕົວໃນປີນີ້ດ້ວຍວິທີໃດ?", ສ່ວນຄົນຊັ້ນກາງ ມັກຕັ້ງຄຳຖາມເປັນທາງລົບ ເຊັ່ນ: " ປີນີ້ຈະຫາເງິນແບບໃດເພື່ອມາຈ່າຍຫນີ້ບັດເຄຼດິດ"
ທີ່ມາ: ວາລະສານອັບເດດ ສະບັບ 13,2010 ຂອງປີທີ 9

Views: 621

Comment

You need to be a member of Community of people working in the field of electricity in Laos to add comments!

Join Community of people working in the field of electricity in Laos

Comment by noyna on September 23, 2010 at 11:18am
ສະແດງວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນ ຄົນຊັ້ນກາງ
Comment by pick_nice on September 22, 2010 at 4:20pm
ຄິດແບບເສດຖະກິດພໍພຽງ ດີກວ່າຈິ່ງສະບາຍໃຈບໍ່ຕ້ອງທຸກໃຈຫລາຍ
Comment by pnomsin on September 22, 2010 at 3:54pm
ຢາກຮັ່ງ ຕ້ອງຄິດແບບຄົນຮັ່ງ ເສຍກ່ອນ
Comment by pasansouk on July 27, 2010 at 2:18pm
ຄົນຮັ່ງເຮັດວຽກເພື່ອກຳໄລ ສ່ວນຄົນຊັ້ນກາງເຮັດວຽກກັບຄວາມຄິດທີ່ຫວັງຄ່າຈ້າງທີ່ດີ.

Events

ເວັບໄຊຕ່າງໆ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

www.mem.gov.la

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

www.edl.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

www.eci.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ຖືຮຸ້ນລາວ

www.laoholding.com

ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

http://www.edlgen.com.la

 

© 2018   Created by pnomsin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service