ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຍອນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຍອນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Comment

You need to be a member of Community of people working in the field of electricity in Laos to add comments!

Join Community of people working in the field of electricity in Laos

Comment by ຈິດວິໄລchitvilay on January 18, 2011 at 10:39am

ຍັງມີນໍ້າຕົກຄືເກົ່າຫັ້ນລະໃນລະດູຝົນ

Events

ເວັບໄຊຕ່າງໆ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

www.mem.gov.la

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

www.edl.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

www.eci.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ຖືຮຸ້ນລາວ

www.laoholding.com

ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

http://www.edlgen.com.la

 

© 2018   Created by pnomsin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service